Markó Péter angol magántanár
KezdőlapA próbaóraA módszerGyakori kérdésekEpilógusKapcsolat
       
 
Az órák az ún. patchwork-struktúrára épülnek, azaz több, egymáshoz kapcsolódó egységből épülnek fel. Ezek mindegyike egy-egy
készséget vagy tudásanyagot céloz meg, és a tanulási tempódtól függően akár 10-12 különböző dolgot is csinálhatunk egy óra keretén
belül. Természetesen, amikor egy anyag megértéséhez komolyabb elmélyülés szükséges, az akár az egész órát is kitöltheti, hiszen nem a
tanári elképzelés, hanem a te angoltudásod az elsődleges.

A négy nyelvi alapkészség szerinti felosztásban ezek a következők:

Beszéd: tematikus és funkcionális szókincsbővítés, szituációs gyakorlatok, képekre épülő asszociációs tematikus beszélgetések,
nyelvi játékok, szövegek ad hoc fordítása, gyakori szótársítások és kifejezések, komplex problémamegoldás angol nyelven, tanári
segítséggel szimulált állásinterjúk.

Írás: általános és üzleti levelezés, rendszerező nyelvtan, célzott nyelvtani terület egyénre szabott átnézése, fogalmazások, formális
szövegpanelek gyakorlása és használata.

Hallás utáni értés: hangoskönyvek, szövegértés, zenehallgatás (dalszövegek értelmezése), filmek elemzése.

Olvasás
: könnyített olvasmányok, cikkek, tanulmányok, eredeti angol nyelvű könyvek.

Rendkívül fontosnak érzem, hogy az órák úgy teljenek, hogy közben a figyelmedet állandó, aktív szinten tartsam. Meggyőződésem, hogy
egy jó angol tanár mellett repül az idő, és a sokféle feladat az egyik eszköz ennek eléréséhez. Mindez számodra teljesen észrevétlenül
zajlik, de mögötte tudatos és alapos tervezés áll. A változatosság másik fontos előnye az, hogy a nyelvi készségek így párhuzamos módon
fejleszthetőek.
 

© 2010-2015 Angolul tanulni jó. Markó Péter angol tanár nyelvi műhelye, Budapest