Markó Péter angol magántanár
KezdőlapA próbaóraA módszerGyakori kérdésekEpilógusKapcsolat
       
 
A módszer következő fontos eleme a rendszeres ismétlés, amely a hagyományos tanári gyakorlattól eltérően itt kétféle megközelítésben
van jelen az órákon: lineáris és ciklikus formában.

A pontszerű ismereteket tartalmazó, könnyen megérthető anyagok esetén az ismétlés lineáris. Ez azt jelenti, hogy az egyszer megtanult
információ rendszeresen, rekurzív módon köszön vissza a későbbi órákon és feladatokban.

Teljesen másfajta megközelítés szükséges az összetettebb, elméleti anyagok elsajátításánál. Az ilyen kulcsfontosságú anyagrészekről
többször is esik szó, azonban egyre összetettebb formában. Az angol nyelv e területei részletesen csak ciklikus ismétléssel
tanulhatóak meg. Részben a különböző területek egymásra épülése, részben pedig a tanári segítséggel alakított, egyre mélyülő
tudásbázis garantálja az ilyen komplex nyelvi problémák alapos megértését.

 

 

© 2010-2015 Angolul tanulni jó. Markó Péter angol tanár nyelvi műhelye, Budapest